ક્રાફ્ટ પેપર

ક્રાફ્ટ પેપર તરીકે પણ ઓળખાય છે ક્રાફ્ટ બેઝ પેપર, ક્રાફ્ટ પેપર બનાવવા માટે પેકેજિંગ સામગ્રી તરીકે વપરાય છેફૂડ પેકેજિંગ બોક્સ, જેમ કે ક્રાફ્ટ પેપર પિઝા બોક્સ.તીવ્રતા વધારે છે.સામાન્ય રીતે tanned.અર્ધ બ્લીચ કરેલ અથવા સંપૂર્ણ બ્લીચ કરેલ ક્રાફ્ટ પલ્પ હેઝલ, ક્રીમ અથવા સફેદ હોય છે.જથ્થાત્મક 80~120g/m2.ક્રેકની લંબાઈ સામાન્ય રીતે 6000m કરતાં વધુ હોય છે.ઉચ્ચ આંસુ શક્તિ, વિરામ પર કામ કરવાની શક્તિ અને ગતિશીલ શક્તિ.મુખ્યત્વે રોલ પેપર, પણ ફ્લેટ પેપર.તે ફોરડ્રિનિયર મશીન પર ક્રાફ્ટ સોફ્ટવુડ પલ્પને હરાવીને બનાવવામાં આવે છે.તેનો ઉપયોગ સિમેન્ટ બેગ પેપર, એન્વલપ પેપર, સેલ્ફ એડહેસિવ સીલિંગ પેપર, ડામર પેપર, કેબલ પ્રોટેક્શન પેપર, ઇન્સ્યુલેટીંગ પેપર વગેરે તરીકે કરી શકાય છે.

ક્રાફ્ટ બેઝ પેપરતેનો ઉપયોગ રાસાયણિક, મશીનરી અને અન્ય ઉદ્યોગોમાં થાય છે, ખાસ કરીને ફૂડ પેકેજિંગ ઉદ્યોગમાં.